Перлите

 


Перлите
Перлите са твърди отлагания, които се образуват в меките части на мидите. Когато песъчинка или друго твърдо тяло влезе в мидата, започва отлагане на калциев карбонат (от същото вещество е образувана и черупката на мидата), като се наслоява и по този начин перлата се уголемява. Идеалната перла е кръгла, но ако основата (песъчинката) има е продълговата или с неправилна форма, наслояването я следва и се получават най-различни причудливи форми.
Спрямо това в каква среда и какъв вид е мидата, перлите могат да бъдат бели, розови, сребристи и златисти, зелени, сини и черни.

Много от най-ценните перли са се образували по естествен начин в природата, но са изключително редки. За сметка на това в днешно време има "фабрики" за перли, които представляват развъдници на миди в които по изкуствен начин се поставя твърда неорганична частица върху която започват да се образуват отлагания. За да се разбере дали перлата е култивирана или образувана по естествен начин се използва рентген, като освен по основата самата структура на двата вида се различава.

Интересен факт е че най-голямата намерена перла е с дължина 24 сантиметра тежаща 6,378 кг. Открита е в гигантска мида близо до филипинския остров Палауан.