Царска вода

 


Царска вода
Царската вода или известна още като Aqua regia е силно корозивна смес от концентирана азотна и солна киселина, и единствена има способност да разтваря злато и платина. При смесването на киселините се отделя дим и течността придобива червеникав цвят.

За първи път царската вода се споменава от неизвестен алхимик наричан Псевдо Габер живял през 13 век и писал книги на тема алхимия и металургия.
Интересна история представлява укриването от Нацистите на две златни Нобелови награди, притежание на немските физици Лауе и Франк. Когато Германия навлиза в Дания, унгарския химик Георге де Хевеси разтваря двата медала в царска вода и слага разтвора в стъкленица на видно място в лабораторията си. Когато претърсвали лабораторията Нацистите подминали разтвора, като го сметнали за обикновен химикал и така златото било запазено. По късно химикът излякъл златото и го предал на фондация Нобел, където медалите били наново изковани и върнати на собствениците.

В днешно време царската вода се използва главно за извличане и пречистване на злато и платина. След разтварянето на металите и извличане чрез химична редукция чистотата която може да бъде постигната е 99,99%. Златото се отделя във вид на керемидено червена утайка и трябва да премине металургична обработка, за да придобие обичайния си вид.